Warning: Undefined variable $ub in /data/web/virtuals/96573/virtual/www/domains/fotokarvina.cz/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /data/web/virtuals/96573/virtual/www/domains/fotokarvina.cz/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Fotoklub Karviná - Foto klub Karviná

Fotoklub Karviná

Neziskový svazek občanů, spolek zájemců o činnost v oblasti fotografie, fotografické a výtvarné tvorby.

Jak jsme začínali

Historii fotoklubu můžeme zařadit do konce šedesátých a počátku sedmdesátých let minulého století. Oficiálně se zájemci amatéři – fotografové začali scházet na podzim roku 1972 pod názvem RONDO. Během dalších let se skupina nadšenců rozšířila o nové členy, objevili se zkušení fotografové jakými byli F. Řezníček, G. Drong, J. Válek a v roce 1976 získala nový status pod názvem výtvarná skupina COLLEGIUM 76.
V období 1976 až 1981 byli členy Collegia 76 fotografové amatéři vesměs rovněž sdruženi ve SČF (Svazu českých fotografů) osobnosti Tadeusz Gabryś, Václav Legierski, Jan Škorvánek, Dušan Hartmann, Milan Kapka, Jaroslav Potyš, Jan Juřica, Pavel Danel a František Pálka.

Přicházeli i noví zájemci, jakými byli Antonín Šafář, Dalibor Orel, Milan Lasota, Jaroslav Peško a Stanislav Tauer. Po roce 1981 se někteří osamostatnili anebo přešli do jiných fotoklubů – Drong a Řezníček zanechali činnosti, Gabryś s Potyšem vstoupili do fotoklubu Orlová a vedení Collegia 76 převzal František Pálka. Fotoklub vyvíjel činnost s podporou MěDK Karviná v jeho prostorách až do roku 1982, kdy F. Pálka ve vedení fotoklubu skončil.
Fotoklub se ještě pokusil zaktivizovat jeho pozdější předseda Antonín Šafář a podařilo se na přechodnou dobu rozšířit jeho řady. Dobrým počinem bylo v roce 1983 zřízení výstavní plochy se šesti panely 50×50 cm v prodejně drogerie na náměstí Karviné–Fryštátu, kde byly pravidelně obměňovány práce členů. Byly stále obsazovány fotografiemi z výstav a soutěží po celé republice i v zahraničí.
Namátkou můžeme jmenovat soutěže Karvinský květ, Žena Strakonice nebo bienále Porto v Portugalsku a Edinburgu v GB. Kromě toho se členové účastnili pravidelných klubových výstav v rámci okresu a kraje v Havířově, Orlové, Třinci. Koncem roku 1984 činnost Collegia 76 ustala, členové se prezentovali individuálně a po složitém roce 1989 se fotoklub rozpadl.

Teprve na jaře roku 2001 z iniciativy Dušana Hartmanna a Jana Kottase, dvou bývalých aktivních členů Ronda a Collegia 76, se podařilo obnovit činnost pod názvem „Fotoklub při MěDK Karviné“. Na výzvu v tisku se přihlásilo cca 24 nových členů. Velmi obnově fotoklubu pomohl přístup vedení MěDK v čele s jeho ředitelkou.
Dále je sympatické, že zájemce o fotografování počátečního nadšení neopustilo. Rovněž potěšující je skutečnost, že mezi nováčky je hodně mladých nadšenců pro výtvarnou fotografii. Předsedou Fotoklubu se stal Jan Kottas a jeho úkolem bylo uvést jeho činnost do původní podoby. Akceschopnost klubu narostla do takového rozsahu, že se uskutečňovaly výstavy i v regionech okresu a kraje Orlová, Havířov, Český Těšín, Jablunkov, Ostrava.
Jan Kottas odstoupil z vedení fotoklubu a jeho vedení se ujal na čas Jaroslav Koch a po něm Michal Drapáč. Fotoklub později opět procházel obdobím nevýrazné činnosti, která se obnovila z iniciativy Jiřího Hanzela a opět Jana Kottase. V roce 2017 nastal obrat, aktivně se zapojili noví členové a za předsedu si zvolili Marka Běhana.

Jak pokračujeme

Novodobá historie fotoklubu se začala psát první společnou výstavou členů fotoklubu v únoru 2018 ve foyer Mědk Karviná. Následovala další společná výstava v bohumínském kině K3 spojená s vernisáží v květnu 2018. V průběhu roku 2018 se členové Fotoklubu Karviná několikrát prezentovali na svých autorských výstavách v Bohumíně, Ostravě, Havířově nebo za hranicemi České Republiky, v Jastrzębie-Zdrój, PL

Fotoklub Karviná se také zapojil do mezinárodního Česko-polského projektu „Slezské pohraničí – historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“. Součástí projektu byl fotografický Workshop na zámku v Karviné Fryštátě, kdy náš fotoklub kontaktovali pracovníci magistrátu města a požádali nás zda jsme schopni tento Workshop zorganizovat.

Fotoklub se této nabídky od Statutárního města Karviné chopil a zajistil modelky, vizážistku a kadeřnici. Tato akce měla velký úspěch a ohlas mezi veřejností i fotografy.

Členové fotoklubu spolupracují s tiskovým oddělením města Karviná a dodávají fotografie z různých akcí pořádané Statutárním městem Karviná, Regionální knihovnou Karviná, Městským domem kultury Karviná nebo s Iniciativou Dokořán. Taky dodávají vlastní tvorbu týkající se našeho města a okolí.

V roce 2019 členové fotoklubu po velkém a usilovném hledání kde by mohli vystavovat svou tvorbu, našli možné místo v Restauraci Oáza, kde majitel restaurace, pan Kubík, poskytl fotoklubu prostory jak k vystavování, tak i k zázemí fotoklubu, za což jsme velmi vděčni. Díky dotacím poskytnutých Statutárním městem Karviná byly nakoupeny rámy, dataprojektor a projekční plátno, aby mohl fotoklub vystavovat a také prezentovat svou tvorbu i město Karviná.

První výstavou která proběhla v těchto prostorách byla uspořádaná výstava fotografií in memoriam našemu kolegovi Dušanu Hartmannovi.

V dubnu 2019 se fotoklub prezentoval na velké fotografické výstavě pořádané fotoklubem Havířov REGIONFOTO, kde se zařadil mezi fotokluby z celého regionu o počtu přesahující sto prezentujících se fotografů.

Členové vystavují svou tvorbu jak na autorských výstavách, tak i na společných nejen v našem regionu či ČR, ale také za hranicemi Republiky (SK, PL).
Činnost fotoklubu i výstavy se pozastavily v roce 2020 vlivem pandemie Covid-19 a vládním nařízením.

V nynější době se opět členové fotoklubu schází na pravidelných schůzkách a připravují se na nadcházející výstavy a fotografické akce.

Na svých nových webových stránkách se členové prezentují jak svými fotografiemi, tak úzkou spoluprací se Statutárním městem Karviná, které fotoklubu vytvořilo podmínky pro činnost poskytlo i finanční podporu.

Přejít nahoru