Fotoklub Karviná

Neziskový svazek občanů, spolek zájemců o činnost v oblasti fotografie, fotografické a výtvarné tvorby.

Jak jsem začínali.

Historii fotoklubu můžeme zařadit do konce šedesátých a počátku sedmdesátých let minulého století. Oficiálně se zájemci amatéři – fotografové začali scházet na podzim roku 1972 pod názvem RONDO. Během dalších let se skupina nadšenců rozšířila o nové členy, objevili se zkušení fotografové jakými byli F. Řezníček, G. Drong, J. Válek a v roce 1976 získala nový status pod názvem výtvarná skupina COLLEGIUM 76. V tomto uskupení se členové zabývali nejenom výstavnictvím, ale i lektorskou činností a náborem mladých do zájmových fotokroužků při MěDK v Karviné, které vedli J. Kottas a G. Drong. V období 1976 a ž 1981 byli členy Collegia 76 fotografové amatéři vesměs rovněž sdruženi ve SČF (Svazu českých fotografů) osobnosti Tadeusz Gabryś, Václav Legierski, Jan Škorvánek, Dušan Hartmann, Milan Kapka, Jaroslav Potyš. Přicházeli i noví zájemci, jakými byli Dalibor Orel, Milan Lasota, Jaroslav Peško a Stanislav Tauer. Po roce 1981 se někteří osamostatnili anebo přešli do jiných fotoklubů – Drong a Řezníček zanechali činnosti, Gabryś s Potyšem vstoupili do fotoklubu Orlová. Fotoklub se ještě pokusil zaktivizovat jeho pozdější předseda Antonín Šafář a podařilo se na přechodnou dobu rozšířit jeho řady. Dobrým počinem bylo zřízení v roce 1983 výstavní plochy se šesti panely 50×50 cm v prodejně drogerie na náměstí Karviné–Fryštátě, kde byly pravidelně obměňovány práce členů. Byly stále obsazovány fotografiemi výstavy a soutěže po celé republice i v zahraničí. Namátkou můžeme jmenovat soutěže Karvinský květ, Žena Strakonice nebo bienále Porto v Portugalsku a Edinburgu v GB. Kromě toho se členové účastnili pravidelných klubových výstav v rámci okresu a kraje v Havířově, Orlové, Třinci. Na čas vedl fotoklub i František Pálka. Koncem roku 1984 činnost Collegia 76 ustala, členové se prezentovali individuálně a po složitém roce 1989 se fotoklub rozpadl.

Teprve na jaře roku 2001 z iniciativy Dušana Hartmanna a Jana Kottase, dvou bývalých aktivních členů Ronda a Collegia 76, se podařilo obnovit činnost pod názvem „Fotoklub při MěDK Karviné“. Na výzvu v tisku se přihlásilo cca 24 nových členů. Velmi obnově fotoklubu pomohl přístup vedení MěDK v čele s jeho ředitelkou. Dále je sympatické, že zájemce o fotografování počátečního nadšení neopustilo. Rovněž potěšující je skutečnost, že mezi nováčky je hodně mladých nadšenců pro výtvarnou fotografii. Předsedou Fotoklubu se stal Jan Kottas a jeho úkolem bylo uvést jeho činnost do původní podoby. Akceschopnost klubu narostla do takového rozsahu, že se uskutečňovaly výstavy i v regionech okresu a kraje Orlová, Havířov, Český Těšín, Jablunkov, Ostrava.
Jan Kottas odstoupil z vedení fotoklubu a jeho vedení se ujal na čas Jaroslav Koch a po něm Michal Drapáč.
Fotoklub později opět procházel obdobím nevýrazné činnosti, která se obnovila z iniciativy Jiřího Hanzela a opět Jana Kottase. V roce 2017 nastal obrat, aktivně se zapojili noví členové a za předsedu si zvolili Marka Běhana.

Na svých nových webových stránkách se členové prezentují jak svými fotografiemi, tak úzkou spoluprací se Statutárním městem Karviná, které fotoklubu vytvořilo podmínky pro činnost poskytlo i finanční podporu.